Resultaten voor 2018

2018
EUR-Lex 32018L0851 FR EUR-Lex.
Om die reden moet de Commissie voor eind 2018 een voorstel doen voor een hoofdindicator en een dashboard van subindicatoren voor hulpbronnenefficiëntie, om de voortgang te meten die geboekt wordt bij het nastreven van een grotere hulpbronnenefficiëntie op het niveau van de Unie.
koers
Staatscourant 2018, 5946 Overheid.nl Officiële bekendmakingen.
Dit betreft bijvoorbeeld afspraken waarbij bijvoorbeeld de woning in een afwijkende eigendomsverhouding wordt aangekocht door de partners of afspraken over de interne draagplicht van de schulden die zij gezamenlijk zijn aangegaan. In schriftelijke antwoorden op vragen die zijn gesteld tijdens het wetgevingsoverleg van 30 oktober 2017 over het Belastingplan 2018 heb ik toegezegd om in een beleidsbesluit een regeling te treffen voor de situaties waarin deze niet-gewenste uitkomsten zich voordoen.
Omzet Marktplaats.nl: 386 miljoen euro in 2018 Emerce.
Marktplaats.nl boekte in het jaar 2018 een omzet van 386 miljoen euro en realiseerde daarmee een bruto bedrijfsresultaat van 129 miljoen euro. De handelssite staat samen met zijn internationale zusterbedrijven sinds een jaar te koop. De financiële cijfers van Marktplaats kwamen vanochtend naar voren als resultaat van een speurtocht door Het Financieele Dagblad door het meest recente jaarverslag.
havo in 2018 Examenblad. logo rijksoverheid.nl. Vergrootglas. nieuws-icoon. publicaties-icoon. wetgeving-icoon. Pijl omhoog.
29 juni 2018. Omzettingstabellen rekentoets VO eerste afnameperiode gepubliceerd. 29 juni 2018. Normering havo en vwo 2e tijdvak 2018. 17 juni 2018. Invloed driehoeksoplosser HP Prime gering. 13 juni 2018. Normering havo en vwo 1e tijdvak 2018. 12 juni 2018.
Bezoldigingsmaxima 2018 Regeling Topinkomens.
Uitgaven aan RD 4 procent hoger in 2018. RD uitgaven.
Uitgaven aan RD 4 procent hoger in 2018. 6-12-2019 0000: Hollandse Hoogte / Westend61 GmbH Bedrijven, instellingen en het hoger onderwijs gaven in 2018 ongeveer 167, miljard euro uit aan Research en Development RD met eigen en ingeleend personeel. Deze uitgaven waren nog niet eerder zo groot.
Studiegids 2018/2019.
tot de Bachelor en Masterprogrammas, de Minors en het vakkenaanbod per leerstoelgroep van Wageningen University. Bij Vakken staan behalve het vakkenaanbod per leerstoelgroep ook de dagdelen per periode vermeld. Via de link Studiegids 2017/2018 links boven aan de pagina kan je switchen naar het voorgaande studiejaar.
Rapport De Staat van het Onderwijs 2018 Onderwijsverslag over 2016/2017 Rapport Inspectie van het onderwijs.
Dit deelrapport bevat het hoofdstuk voortgezet speciaal onderwijs van het rapport De Staat van het Onderwijs 2018. Deelrapport De staat van het middelbaar beroepsonderwijs 2018. Dit deelrapport bevat het hoofdstuk middelbaar beroepsonderwijs mbo van het rapport De Staat van het Onderwijs 2018.
Sexually transmitted infections in the Netherlands in 2018 RIVM.
Het percentage vrouwen en heteroseksuele mannen met de infectie bleef in 2018 zeer laag, respectievelijk 01, en 02, procent. Het aantal nieuwe diagnoses van hiv gesteld bij de CSG's' is afgenomen in 2018 249 ten opzichte van 2017 en 2016 respectievelijk 286 en 285.
Staatsblad 2018, 241 Overheid.nl Officiële bekendmakingen.
Besluit van 17 juli 2018, houdende nadere regels met betrekking tot uiteindelijk belanghebbenden en politiek prominente personen, het vaststellen van indicatoren voor het melden van ongebruikelijke transacties en tot wijziging van enige andere besluiten in verband met de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn en de verordening betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie Uitvoeringsbesluit Wwft 2018.

Contacteer ons